beat365最新版2022-Apple App Store

beat365最新版20222017年在读本科生人数统计(2017-9)

作者: 时间:2017-09-19 点击数:

序号

年级

专业

人数

男生

女生

备注

1

2014级

波兰语

23

1

22

2

117

芬兰语

24

4

20

3

保加利亚语

24

3

21

4

罗马尼亚语

23

2

21

5

意大利语

23

3

20

6

2015级

匈牙利语

24

2

22

二外双培12

7

117

捷克语

23

4

19

二外双培11

8

斯洛伐克语

23

0

23

9

挪威语

23

5

18

10

希腊语

24

6

18

11

2016级

意大利语

24

3

21

12

121

丹麦语

20

3

17

13

克罗地亚语

17

2

15

二外双培4

14

罗马尼亚语

21

3

18

二外双培6

15

阿尔巴尼亚语

19

3

16

二外双培5

16

波兰语

20

3

17

17

2017级

意大利语

24

7

17

18

160

匈牙利语

21

4

17

二外双培6

19

捷克语

20

5

15

二外双培6

20

荷兰语

12

0

12

21

保加利亚语

17

1

16

22

芬兰语

13

3

10

23

立陶宛语

11

3

8

24

塞尔维亚语

14

0

14

25

希腊语

12

2

10

26

瑞典语

16

2

14

515

北外465

二外双培50

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC

手机版