beat365最新版2022-Apple App Store

专业设置

作者: 时间:2015-10-09 点击数:

北京外国语大学欧洲语言文化学院

本科专业设置

非通用语复合法学实验班

多语种国际传播实验班

尚未招生本科学生的专业

阿尔巴尼亚语
阿尔巴尼亚语
意大利语
卢森堡语
爱沙尼亚语 保加利亚语
马耳他语
保加利亚语 波兰语
马其顿语
冰岛语 丹麦语

波兰语 芬兰语

丹麦语 捷克语

芬兰语 克罗地亚语

荷兰语 拉脱维亚语

捷克语 罗马尼亚语


克罗地亚语 塞尔维亚语

拉丁语 希腊语

拉脱维亚语 匈牙利语


立陶宛语 意大利语

罗马尼亚语挪威语瑞典语


塞尔维亚语


斯洛伐克语


斯洛文尼亚语


希腊语


匈牙利语


意大利语


 

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC

手机版