beat365最新版2022-Apple App Store

beat365最新版20222016年在读本科生统计表(2016-9)

作者: 时间:2016-09-21 点击数:

序号

年级

专业

人数

男生

女生

1

2013级

意大利语

24

3

21

2

101

匈牙利语

13

1

12

3

捷克语

16

3

13

4

荷兰语

13

3

10

5

冰岛语

11

3

8

6

瑞典语

24

3

21

7

2014级

波兰语

24

2

22

8

119

芬兰语

24

4

20

9

保加利亚语

24

3

21

10

罗马尼亚语

23

2

21

11

意大利语

24

3

21

12

2015级

匈牙利语

24

2

22

二外双培12

13

119

捷克语

23

4

19

二外双培11

14

斯洛伐克语

23

0

23

15

挪威语

25

5

20

16

希腊语

24

6

18

17

2016级

意大利语

24

3

21

18

127

丹麦语

20

3

17

19

克罗地亚语

19

2

17

二外双培4

20

罗马尼亚语

22

3

19

二外双培6

21

阿尔巴尼亚语

22

6

16

二外双培6

22

波兰语

20

3

17

466

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC

手机版